Downloads

Om te downloaden: rechter muistoets > Link opslaan als (Link save as).

  • 2m FOKZbox – Troubleshooting guide V2.5.0
    Indien de FOKZbox na het bouwen niet geheel volgens specificaties functioneert of fouten vertoont is deze guide bedoeld als leidraad om de fout te vinden en op te lossen.
  • 2m FOKZbox – Firmware V2.5.0.hex
    FOKZbox firmware release HEX bestand. LET OP: uit beveiligingsoverweging is aan dit bestand de extentie .txt toegevoegd. Na het downloaden dient deze dus hernoemd te worden tot .hex. Deze firmware biedt géén custom callsign weergave. Custom geprogrammeerde PIC’s zijn verkrijgbaar in de bouwkits.