Afregel procedure

Afregelpunten

Klik voor een grote afbeelding

Voor afregeling van de FOKZbox zijn een RF signaalgenerator en een voltmeter benodigd, evenals passende afregeltools om de kernen zonder beschadiging te kunnen verdraaien.

Afregelen  Synthesizer

 • Schakel de ontvanger in en stem af op 145.000 MHz  (eventueel opslaan in een geheugen, da’s handig)
 • Meet de spanning op TP1 naar GND.
 • Draai de kern van L4 zodanig dat de voltmeter een waarde van 3,25V +/-50mV aanwijst.

De PLL is nu afgeregeld, de ontvanger is nu functioneel

Opmerking: De kern van L1 t/m L4 zijn gemaakt van ferriet. Gebruik altijd een hiervoor bedoelde trimsleutel. Zelfs met het juiste gereedschap dient afregelen voorzichtig te gebeuren, de kernen breken gemakkelijk!

 RF front-end

 • Sluit de signaalgenerator aan op de antenne aansluiting.
 • Genereer 145.000MHz, 1µV, AM 80%, AF 1kHz.
 • Stel de ontvanger in op AM, Manual Gain Control, verzwakker op 000dB
 • Regel L1, L2 en L3 af op maximale S-meter uitslag.
 • Herhaal deze stap enkele keren zodat de kringen onderling optimaal matchen.

IF sectie

 • Genereer 145.000MHz, 0,3µV, FM 3.5kHz deviatie, AF 1kHz
 • Ontvanger op 145.000MHz, FM demodulatie, Manual Gain Control, 000dB.
 • Zorg ervoor dat de ontvanger en generator exact op 145.000MHz zijn afgestemd. Bij onjuist instellen staat na deze afregeling de matching van de kristalfilters ‘scheef’.
 • Regel T1 af op optimale audio kwaliteit.
 • Regel T2 af op maximale S-meter uitslag.
 • Regel T3 af op optimale audio kwaliteit.
 • Regel T4 af op maximale FM geluidssterkte.

De ontvanger is in technische zin nu klaar. Je kunt nog enkele controles uitvoeren om er zeker van te zijn dat alles goed werkt:

 • PLL check: Controleer of de ontvanger werkt op zowel 144.000 als 146.000MHz.
 • Gevoeligheid: Controleer op145.000MHz of je bij AM 80% modulatie en 0,1µV RF level nog signaal kan waarnemen (omstreeks 6dB SINAD). De S-meter moet net een verschil weergeven van 1 streepje tussen ruis en dit signaal.
 • S-meter: Bij 1µV ingangssignaal, MGC en 000dB verzwakking zal de S-meter tenminste de halve schaal uitslaan.
 • Overload detect: Bij MGC en 000dB verzwakker vindt overload indicatie plaats tussen 3,5 en 5,5µV.
 • Tone S-meter: Bij variabel ingangslevel verandert de toon netjes mee.
 • Verzwakker: Genereer -100dBm, ontvanger op MGC. Vergroot het generatorsignaal telkens 5dB, en vergroot de verzwakker evenredig. De S-meter indicatie dient in dit geval gelijk te blijven + of – 4 schaaldelen.