FOKZbox – Introductie

In onderstaand filmpje krijg je een ‘tour’ door alle functies en mogelijkheden die de FOKZbox te bieden heeft:

Hieronder het introductiefilmpje van de FOKZbox in mei 2013 toen het
ontwerp gepubliceerd is voor de 40e radiokampweek op de Jutberg:

peildoos4Op verzoek van verschillende zendamateurs en andere geïnteresseerden is medio 2013 door Mischa (PA1OKZ) een nieuw ontwerp gepubliceerd voor een 2m peilontvanger, de FOKZbox. De FOKZbox is voornamelijk opgebouwd uit ‘normale’ componenten zodat deze gemakkelijk nagebouwd kan worden.

De ontvanger is oorspronkelijk ontworpen voor de 50e radiokampweek op de Jutberg in Laag Soeren waar deze in getale nagebouwd is. Met dit nieuwe ontwerp is de verwachting dat deze de komende jaren prima nagebouwd kan worden dankzij een mix van moderne techniek, vertrouwde functies en prima prestaties. De FOKZbox is universeel van opzet zodat deze bruikbaar is voor zowel recreatieve alsook ARDF vossenjachten. Een korte inleiding:

ARDFARDF hunter
Bij ARDF jachten wordt doorgaans van één frequentie gebruik gemaakt waarbij vijf zenders periodiek na elkaar inschakelen. Oriëntatie, routebepaling vooraf en een goede conditie zijn hierbij de belangrijkste factoren voor succes. Een peilontvanger wordt doorgaans één keer afgestemd en in moderne ontvangers zijn soms faciliteiten ingebouwd als timers en afstandsbepaling. Vossen hebben hiertoe een gedefinieerd uitgangssignaal zodat veldsterktes vergeleken kunnen worden.

Recreatiefoto02
Bij recreatiejachten zijn de regels per jacht verschillend en komt het aan op veel creativiteit. Bij dit soort jachten is er een willekeur aan frequenties, aan/uit, sterk/zwak, spraak, melodie, CW, etc.

Doordat de concepten van deze jachten zo verschillend zijn is er ook een verschil in de benodigde functies en het gebruik van de ontvanger. Met de hier beschreven peilontvanger wordt gemikt op beide doelgroepen. De huidige firmware voorziet in alle mogelijke functies die van belang zijn bij recreatieve jachten. In de toekomst zal deze functionaliteit uitgebreid worden met een ARDF mode. Hiertoe dient slechts de CPU gewisseld te worden van een 16F1783 naar een 16F1786 met de hierbij behorende firmware.

Het beschikbaar komen van de ARDF mode zal op www.peildoos.nl worden gepubliceerd.